Disclaimer en copyright

■ Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht welke wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarop opgenomen informatie, kan Handelsonderneming Wouter van der Veen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de website.

Handelsonderneming Wouter van der Veen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

■ Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij Handelsonderneming Wouter van der Veen. Handelsonderneming Wouter van der Veen behoud zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarop opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Handelsonderneming Wouter van der Veen en/of haar licentiegevers.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Wouter van der Veen is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, gratis of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Deze pagina kan gewijzigd worden, daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren!